Hoewel we langzamerhand richting een COVID-19 vaccinatiegraad van 85 of misschien zelfs wel 90 procent opstomen, betekent dit dat er nog altijd tegen 10 procent ongevaccineerden rondlopen. Afgezien van diegenen die om gegronde medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, laat iets minder dan 10 procent zich dus niet vaccineren omwille van bepaalde gewetensbezwaren. Dit komt uiteindelijk neer op tegen de 1,8 miljoen ongevaccineerde Nederlanders, aldus Minister de Jonge.

Diegenen die zich omwille van bepaalde gewetensbezwaren niet laten vaccineren, gijzelen hiermee feitelijk de rest van de samenleving voor zolang de coronamaatregelen na augustus nog niet volledig kunnen worden losgelaten. En tevens voor zolang de bezetting op de IC’s groter dan 100 coronapatiënten blijft (toelichting verderop). De virologen aanhorend zouden de besmettingscijfers namelijk wel weer eens rap kunnen stijgen, indien de maatregelen na augustus al volledig worden losgelaten?

Privacy en medisch-ethische deskundigen op de bres voor anti-vaxxers

Diverse deskundigen springen op de bres voor deze anti-vaxxers. Privacy-deskundigen stellen luidop dat het informeren naar iemands vaccinatiestatus in flagrante strijd is met de beginselen van privacy. Medisch-ethisch deskundigen vertellen ons keer op keer dat een verplichte vaccinatie of vaccinatiedrang in strijd is met de lichamelijke integriteit van het individu.

Welke deskundigen komen er op voor de grote maatschappelijke meerderheid?

Maar welke deskundigen komen er eigenlijk op voor het liberale recht van mensen om niet nodeloos te worden beperkt in het aangaan van persoonlijke vrijheden, sociale contacten en beweegruimte, voor zover deze tenminste binnen de wet vallen??

Is er ook een instituut dat zegt, dat het onbillijk is om 90 procent gevaccineerde mensen nog langer te beperken, vanwege de 10 procent die weigert om zich te laten vaccineren??

Wie komt er straks op voor de patiënten wiens operaties wederom moeten worden uitgesteld, omdat er weer meer dan 100 coronapatiënten op de IC’s liggen??

In verschillende buitenlanden benadert men de rechten en vrijheden van gevaccineerden een heel stuk pragmatischer door ongevaccineerden vooralsnog te weren bij collectieve bijeenkomsten, in te zetten op vaccinatiedrang en voor sommige beroepsgroepen zelfs op vaccinatieplicht.

Egoïstische belangen in Nederland boven maatschappelijke belangen?

Het lijkt er sterk op dat de individuele rechten en vrijheden van zichzelf beroerd informerende en niet-maatschappelijk opstellende anti-vaxxers binnen het publieke debat navenant hoger worden aangeschreven dan de individuele rechten en vrijheden van maatschappelijk geëngageerde mensen die begrijpen dat het in het belang van iedereen is om zichzelf zo snel als mogelijk te laten vaccineren. Da’s een lange zin, maar je begrijpt wat ik bedoel, nietwaar?

Individualisme is in Nederland daarmee inmiddels zo ver doorgeslagen dat puur egoïstische motieven als edeler worden beoordeeld dan collectieve of maatschappelijke motieven in het belang van de volksgezondheid. De minderheid regeert op deze manier feitelijk de meerderheid. Nederland is hiermee ongezond ver doorgeslagen in het individualistisch gedachtengoed. Het wrange is dat de media en de politiek ook nog eens uitdragen dat wij hier trots op zouden moeten zijn, dat dit een stukje Nederlandse volksaard betreft. Volgens mij is doorgeslagen individualisme echter nauwelijks iets om trots op te zijn, maar illustreert het eerder het afglijden van onze SAMENleving.

Bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad speelt iets overeenkomstigs. Persoonsgegevens van criminelen mogen in sommige gevallen niet tussen instanties onderling worden uitgewisseld omwille van de privacy. Zo spant Nederland keer op keer het paard achter de wagen vanwege een doorgeslagen concept van individualisme dat meer weg heeft van onvervalst egoïsme en het concept van onze SAMENleving doet verbleken!

[Fotocredits – James Thew © Adobe Stock]

Bron